วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน


ตางรางสอนที่รับผิดชอบ  ประถมศึกษาปีที่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
วัน/เวลา
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
จันทร์
ภาษาไทย3/2
-
-


พักเที่ยง
ภาษาไทย3/1
-

อังคาร
ภาษาไทย3/2
ภาษาไทย3/1
-
-
-

พุธ
-
ภาษาไทย
3/2
ภาษาไทย
3/1
-
-

พฤหัสบดี
ภาษาไทย3/1
-
ภาษาไทย3/2
-


ศุกร์
ภาษาไทย3/1
ภาษาไทย3/2
ภาษาไทย3/2
ภาษาไทย3/1
-
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555